Страхування «Подорожуючих по Україні»

 

 

 

ПАСПОРТ
ПРОДУКТУ СТРАХУВАННЯ
«ПОДОРОЖУЮЧІ ПО УКРАЇНІ»

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Мета програми:

Отримання страхової виплати у випадку настання подій, що призвели до розладу здоров’я або смерті Застрахованої особи внаслідок травми або нещасного випадку, а саме: травматичного ушкодження, опіків, відмороження, ураження електричним струмом або блискавкою, укусу отруйних комах, змій, випадкового гострого отруєння хімічними речовинами (промисловими або побутовими), розривів (поранень) органів під час велотуру по Україні.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Вид страхування – добровільне медичне страхування, страхування від НВ.

Страхувальник — юридична особа або дієздатна фізична особа, що уклала зі Страховиком Договір. Страхувальник має право укладати Договір по відношенню до себе, або інших осіб (далі – Застрахованих осіб).

Предмет договору

Страхові ризики Страхові випадки
майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані з медичними витратами у разі хвороби Страховий випадок — подія, передбачувана Договором страхування,

яка відбулась і з настанням якої виникає

обов’язок Страховика здійснити виплату страхової суми (її частини)

Страхувальнику, Застрахованій особі або Вигодонабувачу.

Страховими випадками згідно даних

Правил є захворювання Застрахованої особи на  хвороби, зазначені в Правилах, або смерть Застрахованої особи внаслідок захворювання на ці

хвороби, при умові, що захворювання або смерть мали місце під час дії

Договору страхування та підтверджені документами, виданими

компетентними органами (медичними закладами) у встановленому законом порядку.

Договором страхування може бути передбачено конкретний перелік хвороб, на випадок яких проводиться страхування.

 

виставлення вимог спеціалізованою особою на оплату вартості наданих нею послуг, пов’язаних із захворюванням

Застрахованої особи або нещасним випадком з Застрахованою особою

страхування від нещасних випадків Під нещасним випадком за цими

Правилами слід вважати раптову, випадкову, короткочасну та

непередбачену подію, що фактично

відбулась і, внаслідок якої настав розлад здоров’я (травматичне пошкодження;

випадкове гостре отруєння отруйними

рослинами, хімічними речовинами

(промисловими або побутовими), недоброякісними харчовими продуктами, за винятком харчової токсикоінфекції

(сальмонельозу, дизентерії), ліками;

стійка втрата працездатності (інвалідність)      внаслідок нещасного випадку; смерть внаслідок нещасного випадку.

 

захворювання кліщовим енцефалітом

(енцефаломієлітом) або поліомієлітом; розриви (поранення) органів або їх

вилучення внаслідок невірних медичних маніпуляцій) Застрахованої особи або її смерть.

Страховими випадками є

нижченаведені події (за винятком тих, які сталися при обставинах, зазначених у

Правилах), які сталися внаслідок нещасного випадку, що мав місце під час дії договору страхування та підтверджені

документами, виданими компетентними органами у встановленому порядку (медичними закладами, судом):

1 Отримання Застрахованою особою травматичних та інших

пошкоджень (обморожування, опіки,

рани, вогнепальні поранення), а також

іншого розладу здоров’я

До травматичних пошкоджень відносяться: порушення цілісності тканин, кісток і органів внаслідок

переломів, ударів, опіків, вивихів, розривів, поранення органів,

електротравми, в результаті впливу механічної сили, хімічних речовин, високої або низької температури, електричної та іншої енергії.

Іншим розладом здоров’я є:

випадкове гостре отруєння отруйними

рослинами, недоброякісними продуктами, ліками, за виключенням кишкової

інфекції (сальмонеллезу, дизентерії і т.п.); випадкове гостре отруєння промисловими хімічними речовинами в результаті

виробничої аварії; захворювання: кліщовий енцефаліт, стовбняк, скаженість.

2.                   Тимчасова втрата Застрахованою особою загальної працездатності, не

менше ніж на 7 днів, внаслідок нещасного випадку (для непрацюючих — під

тимчасовою втратою загальної

працездатності розуміється перебування на амбулаторному або стаціонарному лікуванні, не менше 7 днів внаслідок нещасного випадку).

3.                   Стійка втрата Застрахованою особою загальної працездатності (встановлення групи інвалідності) внаслідок нещасного випадку;

4.                   Смерть Застрахованої особи внаслідок

нещасного випадку

 

Франшиза – 0%

Страхова сума – 30000 грн.

Страхова сума по НВ – 3000 грн.

Територія дії – Україна, за винятком місця постійного проживання Застрахованої особи

Строк дії – 1-4 травня 2018 року Ціна – 50 грн. на одну особу.

Конкурентні переваги нашого продукту

 

1. Поєднаний поліс медичні витрати та НС
2. Франшиза — 0%

 

Контактні особи:

Лазарєва Наталя тел.. (067) 790-47-45

ЗАВАНАЖИТИ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ СТРАХУВАННЯ «ПОДОРОЖУЮЧІ ПО УКРАЇНІ»